T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Van Muradiye İlçe Halk Kütüphanesi

İlçemiz

 


Muradiye
     1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra bölgenin yoğun bir şekilde Selçuklu Türkleri’nin de yerleşimine uğradığı görülmektedir. 1514 tarihinde Yavuz Sultan Selim Han’ın Safevi Şah İsmail’i Çaldıran’da büyük bir zafer sonucu mağlup etmesinden sonra bölge tamamıyla Osmanlı Türkleri’nin hâkimiyetine geçmiştir. 1639’da İran ile imzalanan Kasr-ı Şirin anlaşmasıyla Türk – İran sınırı bugünkü kesin şeklini almıştır. 1895 yılından sonra bölgedeki Ermeniler’in tahrik ve saldırılarına maruz kalmış, 1914 Rus işgali ile bu durum çoğalarak devam etmiştir. 2 Nisan 1918’de Ruslar’ın bölgeden çekilmeleri ve bölgeye Türk Ordusu’nun gelerek Ermeni mezalimine son vermesi sonucu ilçe yeniden huzur ve barış içerisinde yaşama imkânına kavuşmuştur. Muradiye Cumhuriyet’e kadar Kandahar ve Bargiri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken, Cumhuriyet’ten sonra birleştirilerek Muradiye adını almıştır. 1914 yılından bu yana ilçe olma vasfını muhafaza etmektedir. Güneyinde Van Merkez İlçesi ve Van Gölü, güneydoğusunda Özalp İlçesi, kuzeyinde Çaldıran İlçesi, batısında Van Gölü ve Erciş İlçesi bulunmaktadır. Yüzölçümü 1.087 km2’dir. Deniz seviyesinden yüksekliği ortalama 1700 metre, İl Merkezi’ne uzaklığı 82 km’dir.

Not: İlçe Nüfusu TÜİK 2015 verilerine göre köyler dahil 50981 dir.

Muradiye Şelalesi