T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Van Muradiye İlçe Halk Kütüphanesi

Hakkımızda

 

KURULUŞ TARİHİ  : İlçemiz Halk Kütüphanesi ve Kültür Merkezi Hizmet binası 1988 yılında, Bakanlığımız tarafından yatırım yoluyla yapılmıştır.

1989 yılında bir memurun naklen atanması ile resmen açılmış olup, 1991 yılında gönderilen tüm kitapların teknik işlemleri tamamlanarak tam

kapasite ile okuyucularına hizmet vermeye başlamıştır.

TANIMI:  Kütüphaneyi,  “ yaygın eğitim kurumu ve örgün eğitimin bütünleyicisi olarak genel eğitim ve kültürün gelişmesi özgür birey ve bundan

kaynaklanacak ergin toplumun oluşturulması için gerekli okuma, düşünme ve araştırma ortamı sağlamakla yükümlü bir kurum” olarak tanımlamak mümkündür.

Misyonumuz


 Kültür mirasımızın gelecek nesillere aktarılması, benimsetilmesi ve bilgiye ulaşımın yaygınlaştırılması doğrultusunda kültür ve fikir ürünlerini derlemek,

koruma altına almak ve toplumun hizmetine sunmak;

milli kültürümüzün gelişmesi ve uluslararası alanda tanınmasını sağlamak amacıyla edebiyat, fikir ve sanat eserlerini kamu yararı gözeterek yayımlamak ve yayımlatmaktır.

Vizyonumuz

Kütüphaneler aracılığıyla bilgi toplumuna ulaşma yolunda bilgiyi, kültürü ve sanatı hayatın merkezine taşımak; çağdaş yayıncılık ilkeleri doğrultusunda üretilen

fikir ve sanat eserleri ile ulusal ve evrensel kültüre katkıda bulunmaktır.